Aktualności

Komunikat nr 3 do przetargu ZP19/AIRPOMERANIA/ARMAAG/2009

2010-01-18

Oferent  zadał nastepuące pytanie:
" Stosownie do SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na "Projekt i budowa regionalnego systemu zarządzania informacją o jakości powietrza w województwie pomorskim AIRPOMERANIA" zwracamy się z prośbą o szczegółowe określenie zakresu prac remontowo-budowlanych, których wykonanie zostało bardzo ogólnie opisane w Zał. Nr 2 do SIWZ- skrót programu funkcjonalno-użytkowego. Prosimy również o wyjaśnienie, czy Tabela Nr 4 - Wyposażenie informatyczne podlega wycenie w ramach prac remontowo-budowlanych ? Dla prawidłowej wyceny robót budowlano-montażowych niezbędne jest przedstawienie przez Zamawiającego rozszerzonej wersji programu funkcjonalno-użytkowego ujmującego uwarunkowania i wymagania dla zamawianych usług budowlanych ".

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com