Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Sprostowanie SIWZ do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym ZP11/2020

2020-10-22

Fundacja ARMAG uprzejmie informuje   o zmianie zapisów  
Siwz gazy_ZP11_2020  w tabeli 2 na str. 3-4 i tabeli  3 str. 4-5  oraz w załączniku  nr 7 i 8.

Pełny zmieniony SIWZ i załączniki nr 7 i 8 w załączników poniżej:

Siwz gazy_ZP11_2020_Zmiania _22.10.2020

Zalącznik nr 7 do SIWZ_ZP_11

Zalącznik nr 8 do SIWZ_ZP_11

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG