Zamówienia publiczne

Zaproszenie publiczne do składania ofert w postępowaniu nr ZP6/2021

2021-05-31

Fundacja ARMAG zaprasza do składania ofert w postępowaniu nr ZP6/2021 na usługę pn.: „Utrzymanie Systemu Wskaźnikowego Pomiaru pyłu PM10 na terenie Miast: Gdynia, Sopot i Wejherowo”
Szczegółowe wymagania dot. postępowania zawarte są w poniższych załącznikach.

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ (umowa projekt)

Załącznik nr 7 do SIWZ

SIWZ mierniki 2021

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com