Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Strona główna

W naszym nowym serwisie udostępniamy informację o  stanie powietrza atmosferycznego w Aglomeracji Trójmiejskiej pozyskaną w czasie rzeczywistym z sieci pomiarów automatycznych.

Wyniki pomiarów odnoszone są do wymaganych czasów uśredniania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. ( Dz.U. z 2010 r. Nr 227, poz.1485) w sprawie sposobu
i częstotliwości  aktualizacji informacji o środowisku.
Korzystając z naszych pomiarów prosimy pamiętać, że do oceny jakości powietrza uprawniony jest Pomorski Inspektor Ochrony Środowiska.

Fundacja  ARMAG  realizuje projekty finansowane  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku : " Realizacja zadań Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej w roku 2021/2022(WFOŚ/D/357/6092/2021).

więcej »
05.12.2022 13:00 dobry stan powietrza dobry zobacz więcej »

zdrowe-praktyki

 

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG