Identyfikacja obszarów zagrożeń

Identyfikacja obszarów zagrożeń

Emisja pyłu PM2,5 z terenu strefy pomorskiej   oszacowana w Programie Ochrony  Powietrza  dla pyłu PM2,5

Emisja pyłu PM2,5 ze źródeł zlokalizowanych na terenie strefy pomorskiej została zinwentaryzowana na poziomie ponad 23,3 tys. Mg. Procentowe udziały typów źródeł w emisji wskazują na przewagę emisji z ogrzewania indywidualnego – 90% (ponad 21 tys. Mg).
Udział emisji ze źródeł komunikacyjnych kształtuje się na poziomie 5%, emisji ze źródeł punktowych na poziomie 4 %, a emisji z rolnictwa na poziomie 1%.

                 Udział procentowy emisji pyłu zawieszonego PM2,5 dla strefy pomorskiej w 2013 r.

 

Wymodelowane stężenia całkowite pyłu zawieszonego PM2,5 w strefie pomorskiej

Stężenia średnie roczne pyłu zawieszonego PM2,5 pochodzące z łącznej emisji wszystkich typów, na terenie strefy pomorskiej osiągają wartości w przedziale od 7,1 µg/m3 do 30,2 µg/m3. Poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM2,5 (25 µg/m3) został przekroczony w następujących miastach: Kościerzynie, Starogardzie Gdańskim, Rumi, Lęborku oraz w Ustce. Poniżej  mapa przedstawiająca całe województwo wraz z obszarami przekroczeń.

 

 

Stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 o okresie uśredniania wyników rok w strefie pomorskiej pochodzące z łącznej emisji wszystkich typów w 2013 r.

Charakterystyka wymodelowanych  obszarów zagrożeń w Programie Ochrony Powietrza dla pyłu zawieszonego PM2,5

 Na terenie strefy pomorskiej występuje pięć obszarów z przekroczonym poziomem dopuszczalnym pyłu zawieszonego PM2,5 o okresie uśredniania wyników rok. Charakterystykę obszarów przedstawiono w poniższej tabeli nr 1  oraz  szczegółową  lokalizację na mapach.

 

Tabela nr 1. Charakterystyka obszarów przekroczeń pyłu zawieszonego PM2,5 rok w strefie pomorskiej w 2013 r.

 

Nr

Kod

Lokalizacja obszaru

Charakter

Emisja łączna PM2,5 w obszarze

[tony/rok]

Pow.
obszaru przekroczeń [km2]

Liczba ludn. [tys.]

Maksymalne stężenie PM2,5 rok z modelowania [µg/m3]

Emisja odpowiedzialna za przekroczenia

1

PM13SpoPM2,5a01

miasto Kościerzyna

miejski

1,3

0,04

0,9

 

26,8

Emisja powierzchniowa

2

PM13SpoPM2,5a02

miasto Rumia

miejski

137,7

1,9

2,9

30,2

Emisja powierzchniowa

3

PM13SpoPM2,5a03

miasto Starogard Gdański

miejski

55,7

1,2

2,2

30,2

Emisja powierzchniowa

4

PM13SpoPM2,5a04

miasto Lębork

miejski

64,9

0,84

1,7

30,2

Emisja powierzchniowa

5

PM13SpoPM2,5a05

miasto Ustka

miejski

64,7

0,7

1,1

30,2

Emisja powierzchniowa

 Obszar przekr
oczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 o okresie uśredniania wyników rok w strefie pomorskiej w 2013 r., Kościerzyna .

Obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 o okresie uśredniania wyników rok w strefie pomorskiej w 2013 r., Kościerzyna -zoom.

 Obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 o okresie uśredniania wyników rok w strefie pomorskiej w 2013 r., Rumia.

Obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 o okresie uśredniania wyników rok w strefie pomorskiej w 2013 r., Rumia-zoom.

 

Obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 o okresie uśredniania wyników rok w strefie pomorskiej w 2013 r., Starogard Gdański .

 

Obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 o okresie uśredniania wyników rok w strefie pomorskiej w 2013 r., Starogard Gdański -zoom.

 

Obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 o okresie uśredniania wyników rok w strefie pomorskiej w 2013 r., Lębork .

Obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 o okresie uśredniania wyników rok w strefie pomorskiej w 2013 r., Lębork-zoom . Obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 o okresie uśredniania wyników rok w strefie pomorskiej w 2013 r., Ustka

 

Obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 o okresie uśredniania wyników rok w strefie pomorskiej w 2013 r., Ustka-zoom.

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com