Na skróty
Fundacja ARMAG: Zadania 2017
Zadania 2017

Umowy o dotację celową popisane przez Fundację ARMAAG  w 2017 roku:

1)  Umowa z miastem Sopot nr  IOŚ.14.2017.271.V   zawarta 17 stycznia 2017 na realizację zadania :" Prowadzenie monitoringu  powietrza na podstawie wyników stacji ARMAAG nr 6 zlokalizowanej na terenie Gminy  Miasta Sopot ".

2)  Umowa z miastem Gdańsk nr RWB-W/587/WŚ/7/U-W.BIEŻ/2017 zawarta 7  lutego 2017 na relizację zadania : " Automatyczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza  atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska ( w tym w szczególności  badanie stężenia takich zanieczyszczeń  jak:dwutlenek siarki,  tlenki azotu, pyły, tlenek węgla, ozon , benzen), przygotowanie i upowszechnianie w różnych formach informacji o stanie powietrza atmosferycznego (np. na stronie internetowej, panelach informacyjnych), zarządzanie  informacją o jakości powietrza w oparciu o dane pochodzące z monitoringu".

3) Umowa  z miastem Gdynia nr KB/180/RO/14-w/2017  zawarta  lutego 2017 roku  na realizację zadania: "Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery w stacjach zlokalizowanych na terenie Gdynii w 2017 roku  zgodnie z wymaganiami Państwowego  Monitoringu  Środowiska".

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com