Na skróty
Fundacja ARMAG: Zadania 2021
Zadania 2021

 1)  Umowa z miastem Sopot nr  IOŚ.5.2021.272 zawarta 4 stycznia 2021 roku na realizację zadania  pn. :" Prowadzenie  w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia  2021 roku monitoringu  atmosfery  na terenie Sopotu w automatycznej  stacji  pomiarowej zgodnie z wymaganiami Państwowego Monitoringu  Środowiska oraz obsługa mierników  pyłu  zamontowanych w dwóch lokalizacjach miasta i panelu informacyjnego  zamontowanego   w holu  Urzędu Miasta  ".

2) Umowa z miastem Gdańsk nr RWB-W/425/WŚ/5/U-W.BIEŻ/2021 zawarta 27 stycznia 2021 na realizację zadania : " Automatyczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza  atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska ( w tym w szczególności  badanie stężenia takich zanieczyszczeń  jak: dwutlenek siarki,  tlenki azotu, pyły, tlenek węgla, ozon, benzen), przygotowanie i upowszechnianie w różnych formach informacji o stanie powietrza atmosferycznego (np. na stronie internetowej, panelach informacyjnych, mediach  społecznościowych  ), zarządzanie  informacją o jakości powietrza w oparciu o dane pochodzące z pomiarów i modelowania, edukacja ekologiczna  w mediach  społecznościowych  dot. zanieczyszczeń i ochrony powietrza atmosferycznego  ".

3) Umowa  z miastem Gdynia  nr KB/145/RO/18-W/2021  zawarta  3 marca  202q roku na realizację zadania: "Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery w stacjach zlokalizowanych na terenie Gdynii w 2021 r. zgodnie z wymaganiami Państwowego  Monitoringu  Środowiska". 

 

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com