Na skróty
Fundacja ARMAG: Zadania 2013
Zadania 2013

Umowy o  dotację celową  podpisane przez Fundację ARMAAG w 2013 roku :

1) Umowa  z  Miastem  Gdańsk  nr RWB-W/367/WŚ/7/U-W.BIEŻ/2013    zawarta  w dniu 11 stycznia 2013 na realizację zadania  : "Automatyczny monitoring stanu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na terenie Miasta Gdańska , przygotowanie i upowszechnianie  w różnych  fromach informacji o jakości powietrza w oparciu o dane pochodzące z monitoringu ".

2)  Umowa z Miastem Gdynia nr KB/15/RO/3-W/2013 zawarta w dniu 30 stycznia 2013 na realizację zadania :" Prowadzenie  monitoringu atmosfery na terenie Gdyni w 2013 r. " 

 3)  Umowa z Miastem Sopot   nr  IOŚ.4.2013.271.V  zawarta w dniu  7 stycznia 2013 na realizację zadania : " Prowadzenie monitoringu  powietrza  na podstawie  wyników stacji ARMAAG  nr 6 zlokalizowanej terenie Gminy Miasta Sopotu ".

4) Umowa z Miastem Tczew nr  43/01/13 zawarta w dniu 29 stycznia 2013 na realizację zadania :
" Prowadzenie  w 2013 r. monitoringu atmosfery na terenie  Tczewa w  automatycznej  stacji pomiarowej , zgodnie  z wymganiami   Państwowego Monitoringu  Środowiska ".

5) Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdansku nr WFOŚ/d/357/54/2013 "Wspomaganie działania wojewódzkiego monitoringu atmosfery w ramach zintegrowanej sieci pomiarów i badań jakości powietrza z wykorzystaniem zasobów systemu AIRPOMERANIA '.

logo

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com