Na skróty
Fundacja ARMAG: Zadania 2018
Zadania 2018

Umowy o dotację celową popisane przez Fundację ARMAAG  w 2018 roku:

1)  Umowa z miastem Sopot nr  IOŚ.2.2018.271.VII   zawarta 2 stycznia 2018 roku na realizację zadania :" Prowadzenie monitoringu  powietrza na podstawie wyników stacji ARMAAG nr 6 zlokalizowanej na terenie Gminy  Miasta Sopot ".

2) Umowa  z miastem Gdynia  nr KB/50/RO/2-W/2018  zawarta  23 stycznia  2018 roku na realizację zadania: "Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery w stacjach zlokalizowanych na terenie Gdynii w 2018 roku  zgodnie z wymaganiami Państwowego  Monitoringu  Środowiska".

3) Umowa z miastem Gdańsk nr RWB-W/737/WŚ/8/U-W.BIEŻ/2018 zawarta 3 marca 2018 na relizację zadania : " Automatyczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza  atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska ( w tym w szczególności  badanie stężenia takich zanieczyszczeń  jak:dwutlenek siarki,  tlenki azotu, pyły, tlenek węgla, ozon , benzen), przygotowanie i upowszechnianie w różnych formach informacji o stanie powietrza atmosferycznego (np. na stronie internetowej, panelach informacyjnych), zarządzanie  informacją o jakości powietrza w oparciu o dane pochodzące z monitoringu".

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com