Na skróty
Fundacja ARMAG: Zadania 2019
Zadania 2019

Umowy o dotację celową popisane przez Fundację ARMAAG  w 2019 roku:

1) Umowa z miastem Gdańsk nr RWB-W/358/WŚ/7/U-W.BIEŻ/2019 zawarta  15 stycznia 2019 na relizację zadania : " Automatyczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza  atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska ( w tym w szczególności  badanie stężenia takich zanieczyszczeń  jak:dwutlenek siarki,  tlenki azotu, pyły, tlenek węgla, ozon, benzen), przygotowanie i upowszechnianie w różnych formach informacji o stanie powietrza atmosferycznego (np. na stronie internetowej, panelach informacyjnych), zarządzanie  informacją o jakości powietrza w oparciu o dane pochodzące z pomiarów i modelowania".

2) Umowa  z miastem Gdynia  nr KB/58/RO/6-W/2019  zawarta  18 stycznia  2019 roku na realizację zadania: "Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery w stacjach zlokalizowanych na terenie Gdynii w 2019 r. zgodnie z wymaganiami Państwowego  Monitoringu  Środowiska".

3) Umowa z miastem Sopot nr  IOŚ.513.1.2019.IX  zawarta 23 lip ca 2020 roku na realizację zadania  pn. :" Prowadzenie  ciągłego  monitoringu  atmosfery  na terenie Sopotu w automatycznej  stacji  pomiarowej zgodnie z wymaganiami Państwowego Monitoringu  Środowiska oraz obsługa mierników  pyłu  zamontowanych w dwóch lokalizacjach miasta i panelu informacyjnego  zamontowanego   w holu  Urzędu Miasta  ".

 

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com